Gayrimenkul paylaşımında hızlı ve güvenli çözüm

Çeşitli durumlarda taraflar arasında çıkan gayrimenkul uyuşmazlıkları genellikle yargı yolu ile çözüme kavuşturulmak istenir. Yargıya başvuran taraflar uzun süren dava süreciyle karşılaşmaktadır. Davaların uzaması nedeniyle gayrimenkulden doğan hak kayıpları oluşmaktadır.

Turyap Gayrimenkul Çözüm Merkezi ile yargı yolu öncesinde taraflarca belirlenen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması mümkündür. Çözüm merkezi bünyesinde oluşturulan kurul aracılığıyla ihtilafa konu gayrimenkul kısa sürede çözüme ulaştırılmaktadır.

İhtilaf konusu gayrimenkullerin çözümünde, uzun süren yargılama faaliyetlerine gerek kalmadan, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı resmi arabulucular hızlı çözüm üretmektedir.

Çözüm Merkezi'nin Amacı

Hissedarlar arasında yaşanan uyuşmazlıklar gayrimenkulün değerine zarar vermektedir. Çözüm merkezi hiçbir hak kaybı olmadan yargı sürecini durdurarak ihtilafa konu gayrimenkulün kısa sürede paylaşımı hedefler.

Ortaya çıkan uzlaşma sonucunda kira gelir kayıpları, inşaat yatırımları veya piyasa hareketlerinden doğan gayrimenkulün değer kayıplarının önüne geçilir. Taraflar hasmane durumlara düşmeden paylaşım gerçekleşir.

Gerçek veya tüzel yapıların gayrimenkulden doğan hakları koruma altına alınarak ortaya çıkan gerginlikler sonlandırılır.

Çözüm Kurulu Nasıl Çalışır?

Çözüm Kurulu arabulucu (avukat veya hukukçu), taraflar veya vekilleri, akademik danışmanlar, tapu uzmanları, psikologlar, eksperler, gayrimenkul uzmanları ve raportörlerden oluşur.

1- Gayrimenkul paylaşımı için merkezimize başvuru yapılır.
2- Paylaşım için taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.
3- Adalet Bakanlığı'na bağlı arabulucu belirlenir.
4- Gayrimenkulün piyasa değeri, imar ve tapu durumu araştırılır.
5- Tarafların talepleri ayrı ayrı dinlenir ve raporlanır.
6- Paylaşımdan doğan mali yükümlülükler hesaplanır.
7- Gayrimenkulün nasıl paylaşılacağı tutanak ile düzenlenir.
8- Tutanak ilgili mahkemede tescil edilir. Tescil mahkeme (ilam) hükmündedir.

Konuyla ilgili sık sorulan sorular

Gayrimenkul Çözüm Merkezi ne yapar?

Merkezimiz ihtilaflı gayrimenkullerde yargı yoluna başvurmuş veya başvuru aşamasında paylaşıma dayalı kısa sürede "hızlı çözüm" üretir.

Merkezinizden hizmet almanın ne tür yararı var?

Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan herşey gizli tutulur. Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.

Neden gayrimenkul çözüm merkezine başvuru yapmalıyım?

Gayrimenkul paylaşımı herkesin zorlandığı konudur. Hasmane durumlara düşmeden paylaşılan gayrimenkul sayısı oldukça azdır. Yargı yoluna başvuru yapılması durumda ne zaman biteceği belli olmayan davalar nedeniyle taraflar mağdur olmaktadır. Merkezimiz gayrimenkulde uzmanlaştığı için ihtilafa çok daha hızlı ve ekonomik çözüm üretmektedir.

Gayrimenkulle ilgili yargı yoluna başvurduk. Yine de merkezinize başvuru yapabilir miyiz?

Davayı sürdürme hakkınız saklı kalmak şartıyla süren davanızı durdurup merkezimize başvurabilirsiniz.

Mahkemeye göre merkezinizde işlemler ne kadar sürer?

Gayrimenkullerin tespiti yapıldıktan sonra 10 gün ile 90 günlük sürede paylaşım gerçekleşir. Sürelerin kısa olması gayrimenkulden doğan haklarınıza hemen kavuşma imkanı sağlar.

Hangi aşamada merkezinizden hizmet alınır?

Taraflar aralarındaki gayrimenkul uyuşmazlığını mahkemeye gitmeden veya mahkeme devam ederken resmi arabulucu eşliğinde çözmeye karar verebilirler. Ya da tarafların uyuşmazlığa ilişkin dava(lar) sürerken mahkeme de taraflara arabuluculuk yöntemini önerebilir.

Uzlaşmamız durumunda ortaya çıkan tutanaklar resmi belge midir?

Sizden yetki alan resmi arabulucu T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Tarafların uzlaştığı tutanaklar ilgili mahkemede tescil edilir. Tescil mahkeme (ilam) hükmündedir.

Çözüm kurulunda kimler yer alıyor?

Çözüm kurulumuzda resmi arabulucu hukukçular, tapu uzmanları, eksperler, gayrimenkulde uzman akademisyenler, taraflar veya vekilleri, psikologlar, raportörler bulunur.

Hangi durumlardaki gayrimenkullerde merkezinizden hizmet alabilirim?

Mirasa konu gayrimenkuller, hisseli gayrimenkuller, boşanmaya bağlı gayrimenkuller, ticari ortaklığın sonlandırılmasına bağlı gayrimenkuller, kat karşılığı-hasılat paylaşımlı gayrimenkuller, kentsel dönüşüme konu gayrimenkuller, ipotek veya icraya konu gayrimenkuller, kiralamadan doğan ihtilaflardaki gayrimenkullerde merkezimiz hizmet vermektedir.

Herhangi bir uzlaşma çıkmadığında ne yapılır?

Taraflar çözüm tercihlerini kendileri oluştururlar. Çözüm merkezimiz hasmane durumlara düşülmeden tarafların uzlaştırılması için çalışır ve bir çözüm dayatmaz. Eğer mahkemenizi durdurmuşsanız davanız kaldığı yerden devam eder. Mahkemeye gitmeden merkezimize başvurduysanız resmi arabulucuların geldiği son aşama tutanak halinde taraflara teslim edilir.

Başvuruyu nereye yapmalıyım?

Turyap Genel Müdürlük bünyesinde Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ne başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu hizmeti aldığımızda ne kadar ücret öderim?

Gayrimenkul değer tespiti, yapılacak görüşmeler, kurulda yer alması istenilen uzmanların sayısı hizmet ücretlerinde değişiklik göstermektedir. Merkezimizden alacağınız hizmetin ücreti her koşulda mahkemelerdeki giderlerin altındadır.

İletişim Formu

GÖNDER

Turyap Genel Müdürlük: 19 Mayıs Cad. Doktor İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları Blok Kat: C1 Şişli 34360 İstanbul • Tel: 444 27 80 • Faks: (0212) 380 22 90 • iletisim@turyap.com.tr Haylaz |o_o| Robot